הכתובת למשלוח:

editor[at]language-brain[dot]com
מעבדת שפה ומוח
בית הספר לחינוך
אוניברסיטת תל אביב
תל אביבו  69978