עורכת
נעמה פרידמן, אוניברסיטת תל אביב

עורכות משנה
מיכל בירן, אוניברסיטת חיפה
מיה יכיני, אוניברסיטת תל אביב

חברי המערכת
אירנה בוטוויניק, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב
דורית בן-שלום, אוניברסיטת בן גוריון
אביה גביעון, הקריה האקדמית אונו
אורי הדר, אוניברסיטת תל אביב
טובה מוסט, אוניברסיטת תל אביב
רמה נובוגרודסקי, אוניברסיטת חיפה
שרון ערמון-לוטם, אוניברסיטת בר אילן
רונית שטרמן, אוניברסיטת תל אביב